PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Omladinski EU Info kutak ‒ EU prekogranični projekti u mojoj opštini ‒ Knjaževac.

U okviru aktivnosti Photo Walkers ‒ poseta mladih projektima finansiranim kroz IPA programe prekogranične saradnje, 01. oktobra, grupa mladih je posetila Zavičajni muzej Knjaževac ‒ Arheo-etno park Ravnu i upoznali se sa rezultatima projekta ''Veni, Vino, Vici''.

Projekat ''Veni, Vino, Vici'' podržan je od strane EU kroz program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija. Projekat je trajao godinu dana a njegova ukupna vrednost bila je 121.605,95 EUR.

Vodeći partner na projektu bio je Zavičajni muzej Knjaževac a ostali partneri bili su Regionalna privredna komora Vidin (BG) i Regionalni centar za održivi razvoj i preduzetništvo ''Timok'' iz Zaječara. Opšti cilj projekta bio je zajednički razvoj i promocija prekograničnog turizma Srbija-Bugarska.

  • Neki od najvažnijih postignutih rezultata ovog projekta su:
  • Uspostavljen je zajednički prekogranični turistički vinski put,
  • Opremljen je i otvoren Muzej vina u Ravni u kome turisti mogu da saznaju nešto o istoriji proizvodnje vina u ovim krajevima,
  • Muzej vina ima opremljenu konferencijsku salu u kojoj se organizuju skupovi, programi obuke i degustacije,
  • Formiran je info-centar sa suvenirniciom i kafeterijom,
  • Muzej vina postao je deo regionalne prekogranične vinske rute “Soul of the Balkans”,
  • Zavičajni muzej Knjaževac uključen je u zvaničnu Vinsku rutu Srbije,
  • Povećan je broj turističkih poseta, uključeni su lokalni partneri kao proizvođači suvenira, kroz prodaju domaćih proizvoda - vina i rakija, zanatskih proizvoda.
  • Mladi su uz neformalni razgovor sa menadžerima EU projekata saznali više o konkretnim rezulatima prekograničnih projekata realizovanih u njihovoj lokalnoj zajednici, kao i se znanjima potrebnim za pripremu i upravljanje projektnim ciklusima. 

Projekat realizuju LDA Subotica i LDA Knjaževac, uz finansijsku podršku Kancelarije za EU integracije Vlade Srbije.

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB