PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

,,Mnogo je razloga zbog kojih smo stvorili BNLD’’, rekla je Stanka Parać Damjanović, predsednica Balkanske mreže za lokalnu demokratiju BNLD.

,,BALKAN: Građani, a posebno mladi, zaslužuju "DOBRE i BOLJE VESTI" sa Balkana nakon višegodišnjih sukoba i političkih nesuglasica koje nažalost još uvek testiraju regionalni dijalog i saradnju.

MREŽA: jer čvrsto verujemo da LDA kancelarije zapadnog Balkana, sa svojim dugogodišnjim iskustvom u lokalnom razvoju i stečenim znanjem, kombinovanjem svojih snaga mogu postati mnogo jače i efikasnije u promociji regionalne saradnje, kulture dijaloga i prosperiteta u regionu.

LOKALNA DEMOKRATIJA: jer verujemo u pristup „odozdo prema gore“u izgradnji Evrope i zato što se 70% zakona EU o dobrom upravljanju i sprovođenju sektorskih politika sprovodi lokalno. Upravo na ovom nivou civilno društvo i lokalne samouprave, glavni akteri reformi, moraju zajedno da rade na stvaranju boljih životnih uslova za svoje građane na nivou lokalne zajednice, uz poštovanje ljudskih, socijalnih i ekonomskih prava i posebno stvaranja boljih mogućnosti za zapošljavanja mladih generacija. Lokalne zajednice širom regiona su upravo mesto gde mladi ljudi treba da pronađu svoju budućnost, a ne da planiraju da napuštaju zemlju.’’

Informišite se detaljnije o organizacijama članicama, istorijatu i misiji naše BNLD mreže na zvaničnom SAJTU i pratite naše aktivnosti na BNLD profilima na FACEBOOKu i INSTAGRAMu.

Stanka Parac

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB