PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

 

 

Video „Zašto me se tiče?“ deo je projekta „Mladi Balkana za Evropu“ koji partnerski realizuju organizacije Fondacija Centar za demokratiju i CRTA iz Beograda, Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA sa sedištem u Strazburu, 9 Agencija i Centara za lokalnu demokratiju koje formiraju Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju BNLD sa sedištem u Skoplju, Youth Act iz Albanije i Sodem iz Turske. Ovaj projekat finansiraju Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB