PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

VESTI

Projekat VALID je uspešno realizovan

Cilj  projekta VALID - Enacting Common Values of Solidarity and Intercultural Dialogue  je izgradnja mreže gradova posvećenih interkulturnom dijalogu i razmeni, koristeći pristup odozdo prema gore i promociju kulturne participacije građana. Kulturna participacija se smatra alatom za poboljšanje socijalne inkluzije, aktivnog građanstva i međukulturnog dijaloga, kao i jačanje solidarnosti i poštovanja kulturne raznolikosti.U okviru ovog projekta realizovana su 22 događaja - Lokalne staze i Međunarodne manifestacije. U nastavku je izveštaj o realizovanim aktivnostima.

Opširnije...

Vidi, fotkaj i reaguj!

Pozivamo naše mlade sugrađane da nerešene probleme koje primećuju /Vide/ u našoj lokalnoj zajednici fotografišu /fotkaju/ i pošalju ih na naš foto konkurs, a mi ćemo vas u sledećoj fazi projekta uputiti na koji način možete da utičete na njihovo rešavanje /reagujete!

Opširnije...

A4EUS - ACTION 4 EUROPE OF SOLIDARITY

Kroz realizovanih četrnaest međunarodnih sastanaka i konferencija, projekat koji okuplja 16 partnera, gradova, udruženja i obrazovnih institucija iz EU i zemalja u susedstvu EU, pružio je priliku za multiperspektivni pristup i diskusiju o evropskoj solidarnosti i imigracionim politikama. Pogleajte kratak izveštaj o ovim aktivnostima i detaljnije se upoznajte sa projektom na sajtu https://www.a4eus.org/

Opširnije...

VIRTUELNI PANEL O TURIZMU U DOBA COVID-19 KRIZE

Koji trendovi u oblasti turizma su uočeni tokom COVID-19 krize na globalnom nivou? Kako se novonastala situacija odrazila na turizam u opštini Knjaževac? Koje su to konkretne inicijative pokrenute za otklanjanje posledica COVID-19 krize u sektoru turizma? Da li važi izreka da svaka kriza nosi u sebi i neku novu šansu?
O ovim i drugim pitanjima razgovarali smo u petak, 13. novembra, sa zanimljivim sagovornicima uključenim na različite načine u rad turističkog sektora.

Opširnije...

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB