PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

LDA Knjaževac

Centar lokalne demokratije LDA je neprofitno udruženje građana nastalo 2001. godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope s ciljem podrške razvoju lokalnih demokratskih procesa i promovisanju ljudskih prava i aktivnog građanstva u centralnoj i južnoj Srbiji.

O tome govori Rezolucija 73 (1998) Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Prvobitni naziv udruženja, po kome smo i danas prepoznati u našoj međunarodnoj mreži, je Agencija lokalne demokratije za centralnu i južnu Srbiju. Tokom 2003. godine zvanično smo se registrovali pod nazivom Centar lokalne demokratije LDA.  Sedište udruženja bilo je u Nišu sve do aprila 2014. godine, kada smo, šireći svoj program, glavnu kancelariju preselili u Knjaževac, grad u jugoistočnoj Srbiji.

Zašto lokalna demokratija?

Preambula Evropske povelje o lokalnoj samoupravi kaže da je pravo svih građanki i građana da učestvuju u vođenju javnih poslova demokratski princip koji važi u svim zemljama članicama Saveta Evrope.

Kao organizacija zalažemo se za pravo svakog od nas da učestvujemo u procesu donošenja odluka i dajemo doprinos razvoju zajednice u kojoj živimo. To je za nas suština lokalne demokratije.

Postoje različiti načini na koje to učešće može da se ostvari: od toga da sa našim komšijama pokrenemo akciju i zasadimo drvored u našoj ulici ili da sa našim društvom uredimo sportsko igralište u našem kraju pa do toga da učestvujemo na lokalnim izborima na kojima biramo naše predstavnike za lokalnu skušptinu i potom pratimo njihov rad i dajemo im predloge kako da budu bolji.

Želimo da ohrabrimo građane i građanke da budu aktivni u svojoj zajednici, da sami doprinesu stvaranju boljih uslova života u toj zajednici i da im kroz naše programe ponudimo neke konkretne mogućnosti  za to. 

Naša misija

Neformalnom edukacijom socijalnih aktera, informisanjem, umrežavanjem i promovisanjem principa aktivnog građanstva Centar lokalne demokratije LDA pruža podršku demokratskom, socijalnom, ekonomskom i kulturnom razvoju lokalnih zajednica u kojima radi.

U skladu sa ovom misijom, sprovodimo dve vrste aktivnosti:

  • Aktivnosti na lokalnom nivou koje podstiču međusektorsku saradnju socijalnih aktera i učešće građanki i građana u životu lokalne zajednice;
  • Aktivnosti na međunarodnom nivou koje podstiču decentralizovanu saradnju lokalnih samouprava i udruženja iz Srbije i Evrope.

Naši principi rada

  • Potrebe lokalne zajednice u fokusu  
  • Socijalna kohezija zajednice
  • Aktivno građanstvo
  • Održivi razvoj zajednice
  • Umrežavanje na lokalnom i međunarodnom nivou
  • Solidarnost, tolerancija, poštovanje ljudskih prava i sloboda
  • Multikulturalnost

Naši partneri

    cordia    czobzz       zadrugarice  

  agen za razvoj    

     biblioteka knj       dom kul knj  euinfokutak    fenomena    gama nis  
      koms logo name  mods    muzej                logo ckr       napor     omladinsko cose  rczsuk         tok logo    
 
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB