PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

eu info kutak logo

LDA Subotica i LDA Knjaževac realizuju projekat Omladinski EU Info kutak uz finansijsku podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije kroz program podrške organizacijama civilnog društva.

Cilj projekta je da doprinese sprovođenju Strategije komunikacije o pristupanju Srbije Evropskoj uniji na lokalnom nivou kroz promociju programa prekogranične saradnje, upoznavanjem mladih u lokalnim zajedincama sa efektima i rezultatima projekata, značajem koji EU posvećuje prekograničnim programima i programima regionalnog razvoja, kao i profesionalnim znanjima potrebnim za pripremu i upravljanje projektnim ciklusom.

Osnovna namera je približiti mladima koncept prekogranične saradnje, ali isto tako i omogućiti nosiocima projekata (posebno menadžerima) da kroz neformalni edukativni program prenesu svoja znanja i iskustva mladima.

Aktivnosti su namenjene unapređenoj informisanosti mladih i povećanju njihove uključenosti u aktivnosti lokalnih samouprava i OCD na EU programima prekogranične saradnje:

  • EU Prekogranični projekti u mojoj opštini: Photo Walkers – poseta i razgovor sa menadžerima projekata (jednodnevne edukativne ekskurzije - obilazak projekata u 12 opština za grupe od po 10‒15 mladih u cilju izrade foto/video/pisanih izveštaja)
  • Dve Omladinske tribine: Srbija u saradnji sa EU susedima Prekogranični programi Evropske unije (Subotica i Knjaževac)
  • Promo- informativna kampanja: EU online ‒ info kutak za mlade

 

knjazevac subotica sombor apatin

EU Prekogranični projekti u mojoj opštini KNJAŽEVAC

EU Prekogranični projekti u mojoj opštini SUBOTICA

 EU Prekogranični projekti u mojoj opštini SOMBOR i APATIN

 

 

SEIO KZPEU logo sajt

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB