PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

U okviru projekta Omladinski EU info kutak, 21. i 26. septembra, realizovan je prvi edukativni izlet “EU prekogranični projekti u mojoj opštini” sa ciljem promocije i informisanja mladih o programima prekogranične saradnje u lokalnim zajednicama.

Mladi su uz neformalni razgovor sa menadžerima EU projekata saznali više o konkretnim rezulatima prekograničnih projekata realizovanih u njihovoj lokalnoj zajednici, kao i se znanjima potrebnim za pripremu i upravljanje projektnim ciklusima.

Prvog dana je Melinda Nađ Kišereš, projektni menadžer iz Kancelarije za LER Grada Subotica, predstavila grupi subotičkih srednjoškolaca najznačajnije rezultate dva projekta finansirana iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija: DIAMOND Dragulji na prekretnici vekova i CHI Udružena inicijativa razvoja turizma zasnovanog na zajedničkom nasleđu (secesije).

Tokom 2012-2013 Grad Subotica je realizovao projekat CHI sa Turističnom organizacijom Segedina na temu kulturnog nasleđa secesije u pograničnom regionu, čiji su najznačajniji rezultati bronzana reljefna/taktilna mapa secesijskog centra grada sa informacijom pisanom Brajevom azbukom postavljena u centru grada Subotice; 4 info(touchscreen) ekrana, kao i zajednički film o secesiji u Subotici, Segedinu i Somboru. Na ovaj projekat se u nadovezao projekat DIAMOND (2013-2014) sa Gradom Segedin, čiji je najznačajniji i najvidljiviji rezultat u lokalnoj zajendici, rekonstrukcija severoistočne fasade objekta Sinagoge u Subotici. Ukupni budzet projekta bio je 344.787 eura sa 172.290 eura za Grad Suboticu. Ovaj prekogranični projekat je usredsređen na veoma važno arhitektonsko nasleđe secesije u tri grada i preuzeo je mere zaštite ovih arhitektonskih dragulja i njihovog promovisanja široj javnosti. Konačni rezultat projekta je dobro organizovana tematska ruta pod nazivom „Dragulji secesije” koja ima veoma pozitivan uticaj na turizam uprekograničnom regionu.

Drugi dan izleta je grupa posetila ZOO vrt Palić i Rokin salaš na Hajdukovu gde su predstavljena četiri projekta iz IPA programa Mađarska-Srbija.

Projekat TWO ZOOS Dva evropska zoološka vrta u funkciji obrazovanja i zaštite životne sredine i projekat ANIMAL HEALTH su realizovani tokom 2010-2011 godine sa Gradom Segedin i ZOO vrtom Segedin. Ovi projekti su doprineli razvoju ZOO vrta, izgradnji objekata i unapređenju njihove funkcionalnosti. Iz IPA fonda Izgrađena je nova štala za konje u ZOO vrtu sa učionicom u manježu kao i objekat za prihvat, smeštaj i rehabilitaciju divljih životinja. Obezbeđen je kombi za transport sitnijih životinja i laboratorijska oprema za veterinarsku ambulantu i organizovane su mnoge razmene radnika i realizovani edukativni izleti za decu.

Na Rokinom salašu, mlade je ugostio Ištvan Hulo, predsednik udruženja Etnolife, gde su obišli reultat projekta CB traditions - renoviranu etno kuću na salašu. Takođe, g.Hulo je preneo iskustva o EU fondovima i upravljanju projektima, kao i mogućostim za mlade.

U narednom periodu organizovaće se edukativni izleti u drugim opštinama Vojvodine i Jugoistočne Srbije.

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB