PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

LDA započinje realizaciju novog međunarodnog projekta.

Evropska Unija izgrađena je na solidarnosti i želji za mirom. Ovi elementi već 70 godina omogućavaju sklad i prosperitet EU. Polazeći od ovog konteksta, projekat Action 4 Europe of Solidarity (A4EUS) ima za cilj da okupi međunarodni konzorcijum partnera i pruži im priliku da bolje razumeju i analiziraju imigracionu politiku Evropske unije. Pored toga, projekat će kroz planiranih sedam međunarodnih konferencija praktično promovisati vrednost evropske solidarnosti.
Prvi sastanak partnera i međunarodna konferencija biće organizovani 5. i 6. novembra kao online događaj. Fokus prve konferencije biće dobra praksa programa integracije imigranata u lokalnu zajednicu koju sprovodi italijanski grad Mazara del Vallo. Svi zainteresovani mogu se prijaviti za učešće u konferenciji OVDE.

a4eusEVENT1

Vodeći partner u projektu je Focus Europe - Laboratorio Progettuale per l'Integrazione Europea a konzorcijum partnera čini još 15 gradova i udruženja iz različitih delova EU i zemalja iz susedstva EU.

Projekat je podržan je kroz Program Evropa za građane i građanke


Više o projektu i svim partnerima možete saznati na ZVANIČNOM PROJEKTNOM SAJTU

a4eusPLAVILOGO

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB