PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

U okviru projekta “Različitosti nas ujedinjuju” održana je, 6. i 7. avgusta 2020. godine, online radionica za podizanje kapaciteta „Metodologija za rad sa srednjoškolcima na temu interkulturalizma“ preko Zoom platforme.

Predstavnici i predstavnice 25 članica mreže Različitosti nas ujedinjuju su 6. i 7. avgusta zajedno sa trenericom i psihološkinjom Tamarom Tomašević razgovarali o inkluzivnosti, razumevanju i prihvatanju različitosti.

Tokom radionica, učesnici i učesnice Mreže imali su prilike da razmene i unaprede svoja znaja o pravu na obrazovanje u kontekstu formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, kao i da se bolje upoznaju sa temom kulturne raznolikosti i interkulturalnog dijaloga.

EPUSTEXTtrening 

U četvrtak, 6. avgusta, kroz interaktivni rad u grupama učesnici i učesnice razgovarali su o identitetu, položaju manjina u Srbiji, kao i o ulozi jezika kada govorimo o marginalnim grupama. Diskriminacija, stereotipi, opresija manjinskih grupa bile su neke od tema koje su se obrađivale u petak 7. avgusta.

Cilj projekta „Različitosti nas ujedinjuju“ je stvaranje društva otvorenog za različite kulture koje neguju raznovrsnost tradicija i identiteta. Sam projekta, u okviru kojeg je osnovana istoimena Mreža, realizuje se u periodu od januara 2020. do januara 2022. godine, a sufinansiran je iz Programa Evropske unije Podrška civilnom društvu (Civil Society Facility).

EPuStrening

Izvor

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB