PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Krajem prošle godine, potpisivanjem Ugovora sa Centrom za evropske politike CEP, započeli smo realizaciju novog projekta pod nazivom ''Lokalni privredni monitor''.

Pomenutim projektom nastavljamo bavljenje temom evropskih integracija u Srbiji, ovog puta sa fokusom na pregovaračko poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika.
Realizacijom ovog projekta želimo da damo doprinos unapređenju uslova za učešće lokalnih OCD u praćenju napretka u okviru Poglavlja 20 i proaktivno zastupanje primene praktičnih politika vezanih za oblast ovog poglavlja na lokalnom nivou, uz poseban naglasak na oblast razvoja preduzetništva. Ključne aktivnosti koje nas očekuju do 18. avgusta su organizacija dva okrugla stola sa akterima lokalnog ekonomskog razvoja u Knjažecvu i Subotici, istraživanje u 10 opština i gradova na severu i jugoistoku Srbije o tome kakvi su lokalni strateški okviri i lokalni institucionalni kapaciteti za podršku ekonomskom razvoju ovih zajednica, kao i informativna kampanja na društvenim mrežama koja će pronovisati glavne nalaze istraživanja i dobre lokalne prakse u razvoju preduzetništva.
''Lokalni privredni monitor'' je podržan kroz program malih grantova projekta ''Pripremi se za učešće- P2P'' koji zajednički sprovode Centar za evropske politike - CEP, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED i nezavisni medijski portal – European Western Balkans, i koji treba da omogući različitim segmentima civilnog društva u Srbiji da aktivno učestvuju u procesu pregovora o pristupanju EU, kako bi se ovaj proces u potpunosti otvorio za građane.
Saznajte više o P2P projektu.
Projekat P2P finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.

CEPtext

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB