PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

U Prištini su od 05. do 07. novembra održana dva važna događaja za predstavnike mladih iz četrnaest organizacija učesnica na projektu Mladi Balkana za Evropu.

Pored dvodnevne radionice na temu zapošljavanja i obrazovanja, održan je Regionalni forum mladih tokom koga je izrađen predlog zajedničke Delkaracije.

Dvodnevna regionalna radionica za mlade bila je mesto učenja o procesima i procedurama evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na zapošljavanje i socijalnu koheziju, uz osposobljavanje za samostalno praćenje procesa evropskih integracija u navedenim oblastima. Radionice su obuhvatile neke od najvažnijih tema za mlade sa Balkana i Turske, kao što su reforme tržišta rada, standardi dostojanstvenog rada, socijalna kohezija, mobilnost mladih i prilike za zapošljavanje. Mladi su imali prilike da bolje razumeju proces reformi u ovim oblastima, ko su glavni akteri, šta su najveće prepreke reformama i na koji način je najbolje realizovati reforme uz praćenje njihovih rezultata i efekata.
U okviru Regionalnog foruma mladih, 07. novembra, formirana je Mreža mladih Balkana za Evropu. Mladi učesnici Foruma pokrenuli su inicijativu za stvaranje regionalne mreže mladih koji će pratiti reforme koje su deo procesa EU integracija zemalja regiona. Mreža mladih Balkana za Evropu trenutno okuplja mlade učesnike Foruma koji će stečena znanja u okviru prethodno održanih radionica primenjivati u praksi, kroz praćenje neke od obrađenih tema koje se tiču procesa evropskih integracija u državama iz kojih dolaze. Tokom Foruma ova grupa mladih sastavila je i zajedničku deklaraciju kojom poziva sve ostale mlade iz regiona da im se pridruže. OVDE možete pročitati i, ukoliko želite, potpisati njihovu zajedničku Deklaraciju.
Događaji u Prištini okupili su ukupno više od pedeset mladih aktivista i studenata iz zemalja zapadnog Balkana i Turske.

RYCEpristinatext


Projekat ''Mladi balkana za Evropu'' partnerski realizuju organizacije Fondacija centar za demokratiju i CRTA iz Beograda, Evropska asocijacija za lokalnu demokrtaiju ALDA sa sedištem u Strazburu, Balkanska mreža za lokalnu demokratiju BNLD sa sedištem u Skoplju, Youth Act iz Albanije i Sodem iz turske. Ovaj projekat finansiraju Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

 

    eu for citizen     EU za tebe       WBF Logo sajt        knjazevac        eu      logo ATB