PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Međunarodna obuka za omladinske radnike i radnice na temu volonterskog menadžmenta

održana je u Mostaru (Bosna i Hercegovina) od 27. marta do 3. aprila kao ključna aktivnost projekta ‘’VOLS EU - Volonterski menadžment u evropskom omladinskom sektoru’’ u organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar kao vodećeg partnera projekta.
učestvuju u radionicama i predavanjima.

Trening, kome je su prisustvovali mladi predstavnici 12 partnerskih organizacija iz EU i Zapadnog Balkana, bio je fokusiran na dve ključne teme: volonterski menadžment i proces upravljanja volonterskim kompetencijama.
Kroz seriju radionica koje su koristile različite kreativne tehnike i metode, učesnicima su imali prilike da, između ostalog, nauče kako se artikulišu kompetencije stečene volontiranjem (npr. kod kreiranja EVS profila), kako da planiraju i stimulišu učenje osoba uključenih u jedan program volontiranja, kao i na koji način se procenjuje učenje tokom volontiranja.
Cilj projekta je da promoviše volonterski rad među mladima i omladinskim organizacijama, Erasmus + program kao podsticaj za volontiranje, te da unapredi rad i volonterski menadžment u partnerskim organizacijama.
Projekat, na kome je LDA bila nacionalni partner iz Srbije, finansiran je kroz Erasmus + program Evropske unije.

volstext

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana