PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

POLITEIA škola za participaciju mladih Zapadnog Balkana održana je u Danilovgradu, u Crnoj Gori od 01. do 06. aprila 2019. godine.


Jedan od najuspešnijih programa Fondacije Centar za demokratiju, škola POLITEA, kroz koju je do sada prošlo preko 2.000 mladih iz Srbije, ove godine je proširen na regionalni nivo kroz projekat „Mladi Balkana za Evropu“. Petodnevna predavanja koja su vodili stručni predavači i moderatori, ponudila su učesnicima različite teorijske i praktične radionice. Mladi iz regiona Zapadnog Balkana i Turske, njih 25, imalo je priliku da unapredi svoja znanja iz oblasti evropskih integracija i upozna se bolje sa konceptom vladavine prava i socijalne kohezije. Polaznici su, takođe, upoznati sa procesom donošenja javnih politika, a kroz praktične vežbe i simulacije stekli su veštine za praćenje njihovog uticaja, rezulata i izradu predloga za njihovo poboljšanje. Od ove grupe mladih se, nakon završene POLITEA škole, očekuje da svoja novostečena znanja podele sa svojim vršnjacima i da nastave rad na ove teme u svojim zajednicama.

Projekat “Mladi Balkana za Evropu” partnerski realizuju Fondacija Centar za demokratiju, ALDA i LDA kancelarije sa Balkana okupljene u Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju BNLD, CRTA, Youth Act i Sodem. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju.

politeakraj

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana