PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Fondacija Centar za demokratiju poziva vas da se prijavite za regionalnu školu za mlade POLITEIA koja će se održati od 1. do 6. aprila 2019. godine u Danilovgradu, Crna Gora.


Prva Politeia škola za civilno društvo održana je 1997. godine u vreme velikog građanskog i studentskog protesta gde su mladi na Politeia kursevima sticali znanja o demokratiji i evropskim vrednostima. Od tada je nekoliko hiljada mladih obučeno i osnaženo za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima. Imajući u vidu odličan izbor predavača, interaktivnu metodologiju učenja, kao i sjajno kvalifikovane polaznike, Politeia je danas prepoznata kao jedan od najkvalitetnijih neformalnih nastavnih programa na ovim prostorima.

Politeia se ove godine kroz projekat Mladi Balkana za Evorpu (Regional Youth Compact for Europe) širi na regionalni nivo i okupiće učesnike i predavače iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.

Neke od glavnih tema na ovogodišnjoj Politei biće:

  • Evropa i Zapadni Balkan - integracije i proširenje; Reforme kao domaći zadatak za zemlje Zapadnog Balkana - ključni izazovi; Ogranizacija reformi kroz pregovaračka poglavlja; 
  • Vladavina prava i osnovna prava - strateška perspektiva i implementacija reformi; 
  • Zapošljavanje i socijalna kohezija; Socijalna dimenzija EU integracija; EU programi za mlade 2014-2020; 
  • Osmišljavanje i nadgledanje javnih politika; Neformalni i strukturni dijalog između mladih i donosilaca odluka; 
  • Grupni projekti iz lokalne i regionalne perspektive; Stvaranje seta preporuka.

Učestvovanje u Politeia školi za mlade sa Zapadnog Balkana je otvoreno za studente završnih godina, studente diplomskih studija, mlade stručnjake i naučnike do 28 godina starosti. Učesnici će biti izabrani u skladu sa svojim akademskim, aktivističkim i političkim dostignućima koja se odnose na temu škole. Oni moraju pokazati čvrsto razumevanje procesa evropskih integracija na Zapadnom Balkanu i Turskoj i snažan interes za oblasti vladavine prava, temeljnih prava, zapošljavanja i socijalne politike, te osmišljavanje i praćenje javnih politika.

Rok za prijavu je 6. mart 2019. godine.

Putni troškovi, troškovi smeštaja i obroci biće pokriveni. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju.

APLIKACIONI FORMULAR

politeaTEXT

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana