PODRŠKA RAZVOJU LOKALNE DEMOKRATIJE I AKTIVNOG GRAĐANSTVA

Prvi regionalni forum i godišnja konferencija mreže Balkan Network for Local Democracy BNLD biće organizovani 26. i 27. februara 2019. godine u Tirani.

Ovi događaji okupiće predstavnike i predstavnice civilnog sektora i mladih sa Zapadnog Balkana i Turske koji će razgovarati o ključnim reformama koje su potrebne u regionu za unapređenje procesa evropskih integracija. Pored toga, ovo će biti prilika i za razmenu dobrih praksi implementacije i praćenja reformi koje se sprovode u okviru ovog procesa na nivou lokalnih zajednica.

Panel diskusije, koje će biti organizovane tokom ova dva dana, biće posvećene ključnim pitanjima kao što su vladavina prava, osnovna prava, socijalna politika i zapošljavanje i reforma javne uprave. Ono što će povezivati sve diskusije biće tema omladinske politike i približavanje procesa evropskih integracija mladima.

Forum i godišnju konferenciju BNLD organizuje projektni partner Youth Act iz Albanije u okviru projekta „Mladi balkana za Evropu / Regional Youth Compact for Europe“ koji zajednički realizuje konzorcijum koji čine Fondacija Centar za demokratiju (Srb), CRTA (Srb), Youth Act (Alb), Sodem (Tur) i BNLD - Balkan Network for Local Democracy koju čine ALDA (Fr), ALDA Skopje i LDA kancelarije iz svih zemalja Zapdnog Balkana.

Projekat finansiraju Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju - German Marshall Fund.

tirana

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
1 EU UNICEF final logo      council      2000px Logo Genf      anci          arhus          france        irish      logo atb trasp 2 
norveska    slovak aid     suresnes   Untitled 1   min omladine        knjazevac            nis grbi      medijana